Diabetes en leefstijl

Achtergrond en visie van Club Diabetes

Bij de behandeling van type 2 diabetes wordt nu voornamelijk medicatie ingezet. In de richtlijn van de huisarts wordt verandering van leefstijl echter de hoeksteen van de behandeling genoemd. Verdere uitwerking en een plan van aanpak ontbreekt echter in veel gevallen. Nadruk is vaak alleen op gewichtsverlies. Meestal krijgen patiënten alleen advies tijdens een zeer kort 1 op 1 gesprek bij huisarts, poh, of diëtist waar weinig ruimte is voor andere factoren die in het leven spelen. Niet alleen verkeerde eetgewoonten of te weinig beweging zou aanbod moeten komen tijdens een consult,  maar ook te veel stress en te weinig slaap veroorzaken ontregeling van de stofwisseling bij mensen met type 2 diabetes. Ontregeling van al deze pijlers leidt behalve tot hyperglykemie (hoge suikers) ook tot hoge bloeddruk, nierschade en andere complicaties samenhangend met het diabetes proces.

De uitdaging is dus mensen een gerichte leefstijl aanpak aan te bieden die blijvend werkt waardoor men meer vertrouwen krijgt in de eigen mogelijkheden en meer regie terug krijgt over de eigen gezondheid.

Leefstijl alleen aanpakken, zonder steun blijkt echter een uitdaging. Maar 3% van de mensen heeft succes. Leefstijl inzet heeft het meeste kans van slagen als er  een brede aanpak is. Naast aanpak van  leefstijl pijlers zoals slaap en stress zou er met name aandacht en coaching moeten zijn vanuit anderen in een vertrouwde community.

Buddy's

Het team van Club Diabetes is ervan overtuigd dat er een schat aan deskundigheid ligt bij de patiënt zelf. Met name die patiënten die het ‘leefstijl-pad' al doorlopen hebben en als gids kunnen dienen voor nieuwe mensen die op zoek zijn. Om de meer dan 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland te kunnen bereiken ligt het voor de hand om die schat aan deskundigheid slim in te zetten. Bovendien is het ondoenlijk om dit live te doen. Online zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om mensen via een community, chat, beeldbellen ook te begeleiden.

Het concept van Club Diabetes is dus simpel. Club Diabetes is een ontmoetingsplek waar men anderen online/via de app,  kan ontmoeten. Anderen deelnemers in de community die ook nieuwsgierig zijn naar meer, anderen die een Buddy voor je kunnen zijn met wie je persoonlijk via beeldbel kan sparren, en andere zorgprofessionals buiten je eigen praktijk om. Hoe mooi is het om kennis en kundigheid over leefstijl die verspreid over heel het land bij veel zorgprofessionals aanwezig is, samen te brengen middels vlogs in een app? Simpel maar effectief. Voel je welkom op ons online dorpsplein, voel je welkom bij onze Club!

Groeten van het hele team van Club Diabetes: Buddy's Bert, Marjet, Hans, Jan, Carien, Stef, Gert, Märthe, Jalada, Ben, Ton en Ingrid en het Medisch team Eline en Jacqui