Club/App Info

Blogs en info over wat Club Diabetes inhoudt. Meer info over de mensen en de missie van de Club. Installatie en gebruik van de app.